top of page

Att fundera över sitt syfte och vad som känns betydelsefullt i livet är en naturlig del i att vara människa. Våra liv förändras ständigt och med det kanske också vår syn på vad som är meningsfullt. Att leva är att hänga med på denna vindlande, ibland svåra, men också fantastiska resa. Att leva i psykisk hälsa är att känna tillit till din förmåga att ta dig vidare när det känns svårt eller din syn på vad som är meningsfullt har förändrats.


Som terapeut guidar jag dig till att hitta din reflekterande förmåga och få större kontakt med din kreativitet. Tillsammans ger detta dig styrka att välja vad som är viktigt på din resa genom livet.

Att leva i psykisk hälsa är att känna att du har en förmåga att ta ansvar för och genomföra egna val.

Att nå ökad frihet är det övergripande syftet med terapi.

Frihet att välja en egen väg och samtidigt vara medveten om de val jag gör. Fri från eventuella mönster som jag tvingats att träna in under min uppväxt eller mönster som jag upplever är kopplade till min omgivnings förväntningar.


Att hitta tillbaka till sitt kreativa jag är ett annat viktigt syfte. Vi är alla i grunden kreativa varelser, men för många går stor del av detta kreativa förhållningssätt förlorat under uppväxten.


Oavsett anledningen till terapin arbetar jag alltid utifrån dessa båda perspektiv för att stärka den egna inre kraften och kreativa energin. Fokus ligger inte enbart på dina svårigheter i livet, utan också på din inneboende potential och hur denna kan ges mer utrymme.

Vi är alla beroende av att kunna använda vår kreativitet i våra liv. Jag är övertygad om att det egna skapandet, oavsett om det handlar om arbetslivet eller privat, är en livsviktig del av psykiska hälsa.

Kreativitet

Ledarskap

Att vara ledare handlar om dig. Om dig som person. Om du är trygg i dig och förstår på vilket sätt ditt beteende påverkar andra, har du lagt grunden för att bli en bra ledare med förmåga att driva förändring på din arbetsplats.

Fördjupa dig i min arbetssyn

Tack för ditt meddelande!

Varmt välkommen att kontakta mig.

Jag tror inte att det finns en terapeutisk metod som passar alla. 

 Det är en fördel att som terapeut kunna variera sitt arbetssätt utifrån varje enskild klients behov. Som utbildad terapeut inom psykosyntes har jag en rik verktygslåda som gör det möjligt att komma åt djupt liggande mönster och går att anpassa efter just dina förutsättningar. 

Varmt välkommen att kontakta mig.

bottom of page